Fenno-Ugrica

Kansatieteellisiä julkaisuja

DSpace-julkaisuarkisto

Suomeksi       In English       По-русски

Kansatieteellisiä julkaisuja

 

Kansatieteellisten julkaisujen sarjassa (Travaux ethnographiques de la Société Finno-Ougrienne) on vuodesta 1899 alkaen julkaistu 21 teosta, suurin osa 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa tehtyjen keruuretkien aineistoon perustuvia. Ilmestyneiden osien välillä on pitkiäkin intervalleja (pisin 1953–1982). Perinteinen Venäjän suomalais-ugrilaisten kansojen etnografinen tutkimus, jota tämän sarjan julkaisut edustavat, oli neuvostoaikana pitkään hiljaista. Viime vuosikymmeninä on kuitenkin Venäjällä matkustaminen ollut välillä vapaampaa, minkä takia myös Venäjän ulkopuolella asuvien kiinnostus etnografiseen tutkimukseen ja erityisesti kenttätyöhön on osoittanut elpymisen merkkejä.

Ks. sarjan julkaisuluettelo

Uusimmat viitteet