Fenno-Ugrica

Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia = Mémoires de la Société Finno-Ougrienne

DSpace-julkaisuarkisto

Suomeksi       In English       По-русски

Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia = Mémoires de la Société Finno-Ougrienne

 

Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia (Mémoires de la Société Finno-Ougrienne) on vuodesta 1890 ilmestynyt kansainvälinen monografiasarja, jossa julkaistaan korkeatasoisia uralilaisiin ja altailaisiin kieliin liittyviä tutkimuksia. Monografioiden lisäksi sarjassa ilmestyy temaattisia artikkelikokoelmia. Sarjalla on kansainvälinen toimitusneuvosto, ja se noudattaa käsikirjoitusten referee-käytäntöä.

Sarjassa ilmestyneet julkaisut perustuvat tyypillisesti empiiriseen tutkimukseen. Keskeisenä kohteena ovat kielet, kieliryhmät ja -yhteisöt, joilla on yhteys perinteiseen kieliekologiseen ympäristöönsä. Julkaistavat kirjat voivat edustaa esimerkiksi seuraavia aihepiirejä.

(i) Uralilaisten kielten perustutkimus. (ii) Kieliopit ja käsikirjamaiset kokonaisesitykset. (iii) Uralilaisten ja altailaisten kielten suhde niiden naapurikieliin, erityisesti indoeurooppalaisiin. (iv) Tutkimushistoria. (v) Temaattiset ja monitieteiset artikkelikokoelmat.

Sarjassa on aikaisemmin ilmestynyt runsaasti aineistokokoelmia uralilaisten kielten eri haaroista. Useat niistä perustuvat Suomalais-Ugrilaisen Seuran lähettämien stipendiaattien 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa keräämään aineistoon. Alkuvuosikymmeninä sarjassa ilmestyi myös kansatieteellisiä ja folkloristisia tutkimuksia.

Ks. sarjan julkaisuluettelo

Uusimmat viitteet

Näytä lisää