Fenno-Ugrica

Віԇму уҗалан арԏеԉлӧԋ прімернӧј устав : прімітӧма колхоԅԋік-уdарԋікјас ставсојузса мӧԁӧԁ сјезԁӧн ԁа вынԍӧԁӧма СССР-са СНК-ӧн ԁа ВКП (б) ЦК-ӧн

DSpace-julkaisuarkisto

Suomeksi       In English       По-русски

Віԇму уҗалан арԏеԉлӧԋ прімернӧј устав : прімітӧма колхоԅԋік-уdарԋікјас ставсојузса мӧԁӧԁ сјезԁӧн ԁа вынԍӧԁӧма СССР-са СНК-ӧн ԁа ВКП (б) ЦК-ӧн

Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014101045157

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin