Fenno-Ugrica

1933 воԍа кылӧԁчӧм обслужівајтӧм куԇа јеԁінӧј куԉтплан

DSpace-julkaisuarkisto

Suomeksi       In English       По-русски

1933 воԍа кылӧԁчӧм обслужівајтӧм куԇа јеԁінӧј куԉтплан

Вӧрын ԁа кылӧԁчомын уҗалыԍ профсојузлӧн Комі облаԍтувса коміԏет; Vӧryn ԁа kylӧԁčomyn uҗаlyԍ profsoјuzlӧn Komì oblаԍtuvsа komìԏet

Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014070332117

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin