Fenno-Ugrica

Комі Автономіјаа Облаԍтувса госуԁарственнӧј ԁа общественнӧј учрежԃеԋԋӧјасын, преԁпріјаԏіјӧјасын ԁа оргаԋізатсіјајасын комі кыв-вылын уҗ нуӧԁӧм-куԇ-а інԁӧԁ

DSpace-julkaisuarkisto

Suomeksi       In English       По-русски

Комі Автономіјаа Облаԍтувса госуԁарственнӧј ԁа общественнӧј учрежԃеԋԋӧјасын, преԁпріјаԏіјӧјасын ԁа оргаԋізатсіјајасын комі кыв-вылын уҗ нуӧԁӧм-куԇ-а інԁӧԁ

Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014070132038

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin